chaconne امنیت فرهنگ زاهدان انتظامی

chaconne: امنیت فرهنگ زاهدان انتظامی ایستگاه نیروی انتظامی فرمانده انتظامی دستگیری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقایان نمایندگان مجلس!با چندتا پیامک،مرعوب کسانی شدید که جهت پول مردم کیسه دوخته اند؟

روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت:چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی مسایلی پیش آمد که توضیح و توجیه آن ساده نیست و امیدوارم به سکوت و شمول مرور وقت از یاد نرود. م

آقایان نمایندگان مجلس!با چندتا پیامک،مرعوب کسانی شدید که جهت پول مردم کیسه دوخته اند؟

آقایان نمایندگان مجلس!با چندتا پیامک،مرعوب کسانی شدید که جهت پول مردم کیسه دوخته اند؟

عبارات مهم : ایران

روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت:چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی مسایلی پیش آمد که توضیح و توجیه آن ساده نیست و امیدوارم به سکوت و شمول مرور وقت از یاد نرود. مجلس، مرجع قانونگذاری و تعیین مواد قوانین موضوعه و جاری در ظلّ قانون اساسی هست. به همین علت باید براق و بی هراس، از حق موکّلان که تمام مردم میهن هستند، دفاع کند.

اگر مجلسی متشتت و مضطرب و فاقد اهداف روشن در دفاع از منافع ملی باشد، یا اگر خدای ناکرده بعضی از نمایندگان فاقد دانش و آگاهی و ایمان، در آن جایگاه قرار گیرند، وضع مردم معلوم است و باید فاتحه جامعه ای با چنین مجلسی را خواند. لیکن مسلماً قادر به دفاع از مردم و منافع ملی در برابر فشار مافیای ثروت و قدرت نخواهد بود و لابد اگر خدای ناکرده اینگونه باشد، در زیر فشار بیگانه هم سر خم خواهد کرد. چنین مباد.

اما نمایندگان پاسخ دهند و روشن و براق همچون علی مطهری و محمود صادقی به مردم گزارش دهند که قبل از تشکیل جلسه تاریخی و مهم قانون پولشویی و الحاق به کنوانسیون مربوطه، چه کسانی با ارسال پیامک و ترساندن و تماس های لابی گرانه به نفع اقلیت های پنهان در دنیا موازی، مانع تصویب مصوبه و عدم توضیح روشن در این باره شده است اند.

آقایان نمایندگان مجلس!با چندتا پیامک،مرعوب کسانی شدید که جهت پول مردم کیسه دوخته اند؟

همه می دانیم که اگر کشور عزیزمان ایران و نظام بانکی ما مجدداً تحت تحریم اف ای تی اف قرار گیرد و شبکه مرسوم و قوانین سوییفت، ارز کشور عزیزمان ایران را در مسیر ورود و دریافت به وسیله مدیران و بانک های کشور عزیزمان ایران مجدداً و مؤکداً مسدود سازند، قهقرای تازه ای خواهیم داشت و این مردم کشور عزیزمان ایران هستند که باید با پوست و گوشت خود کمبود و فقر و گرفتاری و مشقت را چونان باری تاریخی بر دوش گیرند.

اگر تجربه بابک زنجانی و رضا ضراب و خاوری و موسسه های بی اعتبار و غارتگران پرشمار نبود، ممکن بود درک نکنیم جریان چیست؟

اما اکنون بر اساس تجارب دولت پیشین می دانیم و بالمعاینه همه چیز را درک کرده ایم. بعد باید چند پرسش را به روشنی پاسخ دهیم:

چه کسانی بعضی از نمایندگان را ارعاب کردند؟ چگونه و از کدام مَجرا و با کدام آمران و پشتیبان و با کدام سرمایه این سناریوی زشت اجرا شد؟ آیا نماینده ملتی که هشت سال با خصم خونخواری چون صدام و حامیانش جنگیده و چهل سال تحریم و مشکل را تحمل کرده باید با ترساندن پیامکی مرعوب شود و تابع خواست مافیایی شود که از شفافیت و مشخص شدن مسیر دریافت پول و کیفیت مخارج هراسان شده است هست. دست چه کسانی قرار است رو شود؟

البته عاقلان دانند که مسکوت نهادن این لایحه جهت دو ماه ممکن است با لغو مصوبه توفیری نداشته باشد؛ لیکن دیدیم هنگامی که بودجه مملکت منتشر شد، که امری عادی در سراسر دنیا است و مردم باید بر جزییات بودجه و ناعادلانه یا منصفانه بودن آن نظارت و قضاوت کنند، فریادهایی از این سو و آن سو برخاست، حالا هم طبیعی است که جهت جلوگیری از انتظام و شفافیت در منشاء و مسیر ارز مملکت، عده ای گریبان چاک کنند. عده ای که خدای ناکرده ممکن است بعضاً کیسه ارزش در خطر باشد یا کیسه های تازه جهت خزانه و دارایی و بیت المال دوخته باشند! آنچه نفهمیدیم این بود که از چه رو باید بعضی از کسانی که بر صندلی نمایندگی ملت کشور عزیزمان ایران نشسته اند، در حصار این غوغا دست و دلشان این گونه لرزان و هراسان شود؟!‏

روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت:چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی مسایلی پیش آمد که توضیح و توجیه آن ساده نیست و امیدوارم به سکوت و شمول مرور وقت از یاد نرود. م

واژه های کلیدی: ایران | تاریخی | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog